PRELEGENCI

Dr hab. Piotr Koryś

AGENDA*

Konferencja „1992 – 2022. Najlepszy czas Polski”

10:30 - 11:00

Rejestracja/przerwa kawowa

11:00 – 11:20

Przemówienia otwierające

 • Cezary Kaźmierczak – Prezes, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 • Paweł Borys – Prezes, Polski Fundusz Rozwoju 
 • Prof. dr hab. Grzegorz Mazurek – Rektor, Akademia Leona Koźmińskiego

11:20 – 11:45

Prezentacja: Polska droga od ekonomicznych peryferii do gospodarki sukcesu

 • Dr hab. Marcin Piątkowski – Profesor Akademii Leona Koźmińskiego, Lead Economist w Banku Światowym w Waszyngtonie

11:45 – 12:45

Panel I: Polska okresu przełomu gospodarczego – kluczowe wyzwania czasu transformacji

 • Cezary Kaźmierczak – Prezes, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 • Dr hab. Piotr Koryś – Główny Ekonomista,  Związek Przedsiębiorców i Pracodawców
 • Bartosz Marczuk – Wiceprezes, Polski Fundusz Rozwoju
 • prof. dr hab. Grzegorz Mazurek – Rektor, Akademia Leona Koźmińskiego
 • Krzysztof Michalski – Wiceprezes, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

  Moderator: Dr hab. Sebastian Płóciennik – Główny Specjalista Analityk ds. Gospodarki Niemiec, Ośrodek Studiów Wschodnich

12:45 – 13:45

Lunch

13:45 – 14:45

Panel II: Jak zmieniała się Polska po dołączeniu do Unii Europejskiej

 • Dr Maciej Bukowski – Prezes Zarządu, WiseEuropa
 • Dr hab. Marcin Piątkowski – Profesor Akademii Leona Koźmińskiego, Lead Economist w Banku Światowym w Waszyngtonie
 • Grzegorz Poniatowski – Dyrektor Naukowy ds. Polityki Fiskalnej, CASE (Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych)
 • Tomasz Wróblewski – Prezes, Warsaw Enterprise Institute

  Moderator: Sebastian Stodolak – Wiceprezes, Warsaw Enterprise Institute

14:45 – 15:45

Panel III: Polskie branże na europejskich rynkach

 • Armen Konrad Artwich – Członek Zarządu ds. Korporacyjnych, PKN ORLEN
 • Tomasz Bęben – Prezes Zarządu, Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych
 • Andrzej Bogdanowicz – Dyrektor Generalny, Ogólnopolski Związek Pracodawców Transportu Drogowego
 • Dr inż. Anna Oborska – Dyrektor Generalna i Wiceprezes, Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego
 • Grzegorz Rychwalski – Wiceprezes, Polski Związek Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków

   

  Moderator: Jacek Podgórski – Dyrektor Forum Rolnego, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

15:45 – 16:00

Przerwa kawowa

16:00 – 17:00

Panel IV: 30 lat sukcesów – i co dalej?

 • Paweł Dobrowolski Główny Ekonomista, Polski Fundusz Rozwoju 
 • Łukasz Gałczyński – Wiceprezes, Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
 • Iwona Jacaszek-Pruś – Dyrektorka ds. Korporacyjnych, Kompania Piwowarska SA
 • Paweł Musiałek – Prezes, Klub Jagielloński
 • Mateusz Walewski – Główny Ekonomista, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Marek Wróbel – Prezes, Fundacja Republikańska

  Moderator: Jan Walczuk  Koordynator Projektów, Fundacja Republikańska

                                  *Program konferencji może ulec zmianie

Partnerzy Główni
Partnerzy
Partner Wspierający
Partner Instytucjonalny
Partner Medialny
Partnerzy Merytoryczni

Cezary Kaźmierczak

Prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

W latach 80. podziemny wydawca i konspirator, odznaczony przez Prezydenta Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Autor licznych artykułów dotyczących Polski, publikowanych w prasie podziemnej oraz na Zachodzie. Laureat Nagrody SDP im. Po Prostu za redagowanie pisma Metrum. W latach 1989-1996 w USA, gdzie był m.in. redaktorem naczelnym polonijnego Dziennika Chicagowskiego, Kuriera, a następnie pracował w agencji marketingowej. Po powrocie do Polski dyrektor sprzedaży Radia RMF FM, następnie założył firmę szkoleniową Midwest ITSE (1997) a w 2000 roku agencję MMT Management. Przez kilka lat osobiście przeprowadził setki szkoleń z zakresu sprzedaży, zarządzania sprzedażą oraz komunikacji. W latach 2005 – 2014 roku Członek Zarządu Centrum im. Adama Smitha. Od 2013 roku Członek Zarządu Warsaw Enterprise Institute.

Armen Konrad Artwich

Członek Zarządu ds. Korporacyjnych

Armen Konrad Artwich jest radcą prawnym. Ukończył z wyróżnieniem studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a także studia z zakresu finansów i rachunkowości w Szkole Głównej Handlowej. Studiował także prawo spółek i prawo handlowe na University of Sheffield, School of Law. Aplikację radcowską ukończył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

Od stycznia do sierpnia 2018 roku dyrektor Departamentu Prawnego Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Wcześniej, w latach 2016-2018 jako zastępca dyrektora Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Rozwoju odpowiadał m.in. za projekty legislacyjne z obszaru prawa gospodarczego oraz za nadzór merytoryczny nad Głównym Urzędem Miar oraz Polskim Centrum Akredytacji. Jednocześnie w latach 2016 – 2018 członek Komisji Nadzoru Finansowego (przedstawiciel ministra właściwego ds. gospodarki).

Tomasz Bęben

Prezes Zarządu Stowarzyszenia Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych (SDCM)

Członek Zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Części Motoryzacyjnych (CLEPA). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Doświadczenie zdobywał w krakowskich i warszawskich kancelariach prawnych. Od kilku lat ściśle związany z motoryzacją.

Andrzej Bogdanowicz

Dyrektor Generalny Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego oraz Prezes Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Stacji Kontroli Pojazdów

Ekspert w dziedzinie sektora transportu drogowego oraz branży usług zabezpieczenia działalności transportowej przewoźników drogowych. Wieloletni dyrektor Departamentu Transportu Drogowego w Ministerstwie Infrastruktury współautor rozwiązań prawnych regulujących dostęp do rynku oraz działalność przedsiębiorstw transportu drogowego.

Od 2014 roku związany z OZPTD największą organizacją pracodawców transportu drogowego w Polsce.

Paweł Borys

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

Menadżer i ekonomista. Specjalizuje się w inwestycjach, bankowości, nowych technologiach, polityce gospodarczej, ekonomii rozwoju oraz dużych i złożonych projektach. Realizował z sukcesem szereg znaczących transakcji finansowych i projektów w Polsce i za granicą. Jest pomysłodawcą lub współtworzył: Polski Fundusz Rozwoju; program Pracowniczych Planów Kapitałowych; największą w Europie Środkowej platformę funduszy private equity i venture capital – PFR Ventures; antykryzysową Tarczę Finansową PFR w związku z pandemią COVID-19; Chmurę Krajową w partnerstwie z PKO Bankiem Polskim, Google i Microsoft; płatności mobilne BLIK oraz Centralny Dom Technologii.

Zrealizował jedne z największych transakcji finansowych w Polsce, w tym fuzji i przejęć, czy emisji obligacji oraz zarządzał z sukcesem kilkoma bardzo skomplikowanymi projektami restrukturyzacyjnymi i integracyjnymi.

Dr Maciej Bukowski,
Prezes Zarządu WiseEuropa

Doktor nauk ekonomicznych. Pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego. W latach 2006-2013 prezes fundacji IBS. Jest współautorem wielu polskich dokumentów strategicznych (m.in. Plan Hausnera, Polska 2030 – wyzwania rozwojowe, Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju do roku 2030 (Polska 2030 – trzecia fala nowoczesności).
Kierownik projektów oraz licznych komentarzy i artykułów prasowych dotyczących między innymi makroekonomii, polityki energetycznej, innowacyjności, systemu emerytalnego czy rynku pracy.

Paweł Dobrowolski

Główny ekonomista Polskiego Funduszu Rozwoju.

Zajmuje się doradztwem gospodarczym – pomaga zarządom i właścicielom spółek w podejmowaniu strategicznych decyzji – oraz makro gospodarczym. W latach 1989-91 pracował z profesorem Sachsem. Absolwent Harvardu. Od 1995 brał udział w ponad pięćdziesięciu transakcjach kupna i sprzedaży spółek, z czego około dwudziestu doszło do skutku na łączną sumę ponad 1 miliarda Euro. Autor koncepcji wprowadzenia do polskiego porządku prawnego Publicznego Wysłuchania oraz autor koncepcji liberalizacji prawa upadłościowego w zakresie upadłości konsumenckiej, częściowo wdrożonej w 2014 roku.

Łukasz Gałczyński

Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył także studia Executive MBA. Doświadczenie zdobywał pracując w administracji państwowej oraz zasiadając w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa.

Pełnił funkcję doradcy ministra w Ministerstwie Zdrowia oraz eksperta odpowiedzialnego za przetwarzanie i analizę informacji. Od 2018 roku pracował w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, gdzie jako wicedyrektor Departamentu Rozwoju Inwestycji odpowiadał za kształtowanie polityki związanej ze Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi oraz systemem instytucji rozwoju, w tym za opracowanie i przyjęcie nowych rozwiązań legislacyjnych, m.in. rozporządzenia strefowego i nowelizacji ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Kierując Departamentem Rozwoju Inwestycji przyczynił się do przyjęcia założeń w zakresie wprowadzenia Tarczy PFR. Zajmując się ubezpieczeniami eksportowymi i rynkiem ubezpieczeń kupieckich nabył także doświadczenie w obszarze finansów i ubezpieczeń.

Od lutego do kwietnia 2022 r. zasiadał w Radzie Nadzorczej Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., 8 kwietnia 2022 r. został delegowany do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu a od 28 czerwca 2022 r. jest Wiceprezesem Zarządu ARP S.A.

Iwona Jacaszek-Pruś

Dyrektorka ds. Korporacyjnych w Kompanii Piwowarskiej SA

Od 2017 roku odpowiada za całokształt działań komunikacyjnych, zrównoważonego rozwoju oraz public affairs spółki, członek zespołu zarządzającego firmą. W latach 2003 – 2016 odpowiadała za podobny obszar będąc członkinią zespołu zarządzającego Coca-Cola HBC Polska. Zdobywała także doświadczenie zawodowe w British-American Tobacco Polska, w agencji Burson-Marsteller, w Gdańskim Instytucie Badań nad Gospodarką Rynkową oraz w firmie ABC Consulting. Prowadziła ponadto wykłady z zakresu strategii marketingowych oraz zintegrowanej komunikacji marketingowej w Canadian International Management Institute. Jest absolwentką Handlu Zagranicznego na Uniwersytecie Gdańskim. W latach 2004 – 2016 członkini Zarządu, od 2010 roku pełniąc funkcję wiceprezeski Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców. W latach 2003-2016 członkini Rady Nadzorczej Rekopol Organizacja Odzysku Opakowań SA, w latach 2006-2016 pełniąc rolę Przewodniczącej Rady. Obecnie pełni funkcje przewodniczącej Komitetu Wykonawczego Związku Pracodawców Przemysłu Piwowarskiego w Polsce oraz członkini Rady Nadzorczej Związku Stowarzyszeń Rada Reklamy.

Bartosz Marczuk

Wiceprezes Zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju

W 2015 r. został powołany na podsekretarza stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, gdzie odpowiadał za politykę rodzinną oraz cyfryzację. Z powodzeniem wdrożył m.in. Program 500+, Program Dobry Start, rozwinął sieć instytucji opieki nad małym dzieckiem. Jest także współautorem wprowadzenia w Polsce pierwszego pełnego e-dokumentu (mKDR) oraz digitalizacji procesu składania wniosków o świadczenia na rzecz rodzin. W trakcie pracy w Ministerstwie był członkiem Komitetu ds. Europejskich, Rady Mieszkalnictwa (program Mieszkanie+) oraz zespołu ds. opracowania „Polityki imigracyjnej RP”.

W PFR odpowiedzialny w szczególności za program Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz wdrożenie operacyjne programów pomocowych dla firm z sektora MSP: Tarczy Finansowej 1.0 oraz 2.0.

Prof. Grzegorz Mazurek

Rektor, Akademia Leona Koźmińskiego

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W trakcie studiów uzyskał stypendium, które umożliwiło wyjazd na dwa lata do University of Tilburg, jednej z najlepszych europejskich szkół biznesu. Prof. Grzegorz Mazurek pracował tam m.in. jako asystent i uzyskał trzeci już tytuł magistra (Organization & Marketing). Po powrocie do Polski, w 2005 roku obronił pracę doktorską i uzyskał stopień naukowy doktora w Szkole Głównej Handlowej. Praca dotyczyła dostosowań przedsiębiorstw notowanych na GPW do uwarunkowań „nowej gospodarki”.

Prof. Mazurek w Akademii Leona Koźmińskiego pracuje od września 2005 roku, w Katedrze Marketingu – najpierw jako starszy asystent, następnie adiunkt, profesor nadzwyczajny, a od maja 2020 roku jako profesor tytularny. W 2017 roku ukończył program rozwojowy w IESE Business School w Barcelonie. Prof. Grzegorz Mazurek we wrześniu 2020 roku objął funkcję Rektora Akademii Leona Koźmińskiego na czteroletnią kadencję.

 

Krzysztof Michalski

Wiceprezes Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

Absolwent studiów magisterskich na wydziałach Prawa i Administracji oraz Politologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Uzyskał dyplom MBA – Innowacje i Analiza Danych – Instytutu Podstaw Informatyki PAN oraz Woodbury School of Business at Utah Valley University. Ukończył także studia podyplomowe “Innowacyjna Gospodarka. Rola polityki ekonomicznej” na Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego oraz kurs “Graduate School of Business” Uniwersytetu Stanford.

Karierę zawodową rozpoczął w 2009 roku w firmie handlu zagranicznego o globalnym zasięgu, odpowiadając za marketing i rozwój sprzedaży na rynkach zagranicznych. Od 2017 roku kierował zespołem współpracy z inwestorami w Ministerstwie Rozwoju; był odpowiedzialny za działania w obszarze inwestycji prywatnych, współpracę z inwestorami i instytucjami finansowymi z kraju i zagranicy oraz wsparcie w realizacji dużych projektów inwestycyjnych. Kompetencje w tej dziedzinie rozwijał również pełniąc funkcję Zastępcy Dyrektora Biura Prezesa Rady Ministrów, gdzie jednym z kluczowych obszarów zaangażowania, poza doradztwem w sprawach gospodarczych i finansowych, było wsparcie obsługi strategicznych projektów inwestycyjnych.

Paweł Musiałek

Prezes Klubu Jagiellońskiego

W Klubie Jagiellońskim działa aktywnie od 2009 r. Od 2017 r. pełnił funkcję dyrektora think tanku Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, gdzie koordynował projekty badawcze, zarządzał zespołem ekspertów CAKJ, a także komentował w mediach wydarzenia w Polsce i na świecie. Regularnie publikuje swoje analizy na portalu klubjagiellonski.pl, a nieregularnie także w innych miejscach.

Absolwent politologii i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie ukończył także Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie „Społeczeństwo-Technologie-Środowisko” oraz przygotowuje rozprawę doktorską na temat sporu o polską politykę zagraniczną po 2004 r.

Dr inż. Anna Oborska

Wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego

Absolwentka Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej. Wykładowca akademicki z zakresu chemii kosmetycznej i farmakognozji.

Przewodnicząca Komitetu Technicznego ds. Detergentów, członek Komitetu Technicznego KT 334 ds. Wyrobów Kosmetycznych przy Polskim Komitecie Normalizacyjnym. Ekspert w międzynarodowych komitetach ISO/TC 217 i ISO/TC 91.

Reprezentowała polski przemysł kosmetyczny w Grupie Roboczej ds. Kosmetyków przy Komisji Europejskiej, prezentując stanowiska i uwagi branży. Brała udział w pracach grup eksperckich Komisji Europejskiej ds. oceny bezpieczeństwa kosmetyków oraz ds. deklaracji marketingowych. Ukończyła trzyletni kurs oceny bezpieczeństwa produktów kosmetycznych organizowany przez IKW/DGK. Reprezentuje branżę kosmetyczną i detergentową w kontaktach z przedstawicielami rządu i organizacjami pozarządowymi. Odpowiada za relacje PSPKD z mediami.

Dr hab. Marcin Piątkowski

Profesor Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i wiodący (lead) ekonomista w Banku Światowym w Waszyngtonie

Wcześniej wizytujący naukowiec na Uniwersytecie Harvarda, w London Business School i OECD Development Center. Główny Ekonomista PKO BP, ekonomista w Departamencie Europejskim i doradca Dyrektora Wykonawczego w Międzynarodowym Funduszu Walutowym w Waszyngtonie oraz doradca wicepremiera i ministra finansów RP. Autor książki „Europe’s Growth Champion. Insights from the Economic Rise of Poland”, wydanej przez Oxford Univeristy Press w 2018 (polska wersja: Europejski lider wzrostu. Polska droga od ekonomicznych peryferii do gospodarki sukcesu, Poltext 2019),  która otrzymała nagrodę Polskiej Akademii Nauk za najlepszą książkę z ekonomii w 2019 roku, zdobyła pierwsze miejsce w konkursie „Economicus” Dziennika Gazety Prawnej na najlepszą książkę szerzącą wiedzę ekonomiczną w 2020 roku oraz została zrecenzowana przez Financial Times i czołowych ekonomistów na świecie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, wizytujący wykładowca na czołowych uczelniach na świecie i aktywny komentator wydarzeń ekonomicznych w polskich i światowych mediach.

Dr hab. Sebastian Płóciennik

Główny Specjalista Analityk ds. Gospodarki Niemiec w Ośrodku Studiów Wschodnich (OSW) oraz Profesor Ekonomii w ABiF Vistula w Warszawie

Do września 2021 r. kierował programem ds. Trójkąta Weimarskiego w Polskim Instytucie Spraw Międzynarodowych (PISM), a w latach 2015-2017 był współprzewodniczącego zarządu Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej (FWPN). Studiował prawo na Uniwersyteckie Wrocławskim, stopień doktora i doktora habilitowanego nauk ekonomicznych uzyskał na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Wykładał na uczelniach w RFN, USA, RPA, Kanadzie, Korei Południowej i Indiach. Specjalizuje się w badaniach nad gospodarką niemiecką, procesami integracji gospodarczej w Europie, a także ekonomią instytucjonalną.

Jacek Podgórski

Dyrektor Forum Rolnego ZPP

Dyrektor Forum Rolnego Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Były dyrektor Forum Podatkowo-Regulacyjnego w Departamencie Prawa i Legislacji ZPP. Członek zespołu problemowego ds. ubezpieczeń społecznych oraz zespołu problemowego ds. międzynarodowych Rady Dialogu Społecznego. Wieloletni dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej. Autor licznych publikacji z zakresu funkcjonowania gospodarki rolnej Polski i Unii Europejskiej. Były dziennikarz i felietonista. Dr Grzegorz Poniatowski

Dyrektor Naukowy ds. polityki fiskalnej w CASE oraz konsultant Banku Światowego

Jest ekspertem w obszarze polityki fiskalnej, ekonomii opodatkowania modelowania makroekonomicznego i ekonometrii. Brał udział w ponad 60 projektach badawczych, wsparcia technicznego, ewaluacjach i ocenach skutków regulacji dla instytucji rządowych, międzynarodowych i unijnych w różnych obszarach polityki fiskalnej i podatkowej. Doradzał w krajach Unii Europejskiej, Afganistanie, Ghanie, Gruzji, Indonezji, Kirgistanie, Kosowie, Mołdawii, Serbii, Turcji i Wyspach Salomona. Od 2015 roku jest liderem zespołu szacującego lukę VAT we wszystkich krajach na zlecenie Komisji Europejskiej, a obecnie także zespołu zajmującego się wdrożeniem metodologii szacowania luki w PIT i składkach społecznych.

Stopień doktora uzyskał w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Uzyskał także dyplom magisterski Paris School of Economics oraz wspólny dyplom tytuł magisterki z ekonomii na Uniwersytecie Paris 1 Pantheon-Sorbonne i Uniwersytecie Autonomicznym Barcelony. Ukończył także studia magisterskie i licencjackie na kierunku metod ilościowych w ekonomii i systemów informacyjnych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Grzegorz Rychwalski

Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego – Krajowi Producenci Leków

Ekspert w dziedzinie sektora farmaceutycznego, otoczenia biznesu oraz polskiego i europejskiego prawa regulującego produkcję leków w Polsce i UE, a także legislacji. Wiceprzewodniczący obszaru Zdrowe Społeczeństwo Krajowych Inteligentnych Specjalizacji (obszarów tematycznych o najwyższym potencjale naukowym
i gospodarczym w skali kraju) przy Ministrze Rozwoju i Technologii, Członek Rady Biznesu przy Agencji Badań Medycznych. Ekspert w dziedzinie sektora farmaceutycznego, otoczenia biznesu oraz europejskiego prawa regulującego produkcję leków w UE Związku Przedsiębiorców i Pracodawców i Konfederacji Lewiatan. Lider Rady IP Konfederacji Lewiatan. Członek Polskiego Towarzystwa Legislacji. Członek Grup Roboczych Medicines for Europe zrzeszającego największych producentów leków generycznych i biologicznych równoważnych w Europie. Członek Grup Roboczych BusinessEurope największego europejskiego stowarzyszenia przedsiębiorców. Członek Grup Roboczych Business at OECD.

Pełnił funkcję naczelnika Wydziału Prawnego w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia. Pełnił także funkcję attaché ds. produktów leczniczych i wyrobów medycznych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy UE w Brukseli oraz zastępcy przewodniczącego Grupy ds. farmaceutyków i wyrobów medycznych Rady Unii Europejskiej. Delegat Rządu RP do grup roboczych Rady, Komisji Europejskiej i Światowej Organizacji Zdrowia. Doświadczenie korporacyjne zdobywał jako szef strategii w INFARMIE, a także jako governmental affairs & policy manager w firmie Janssen Polska.

Sebastian Stodolak

Wiceprezes Warsaw Enterprise Institute

Publicysta ekonomiczny Dziennika Gazety Prawnej, absolwent filozofii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Podyplomowego Studium Systemu Finansowego i Polityki Monetarnej PAN. Publikuje także na łamach portalu ObserwatorFinansowy.pl oraz prowadzi audycję „0+ – program o przedsiębiorczości” na falach Radio Wnet. W przeszłości jego artykuły ukazywały się na łamach tygodników „Wprost” oraz „Newsweek”. Zdobywca wyróżnienia w XV edycji konkursu im. Władysława Grabskiego za pracę z dziedziny polityki pieniężnej. W 2017 r. został laureatem Nagrody Centrum im. Adama Smitha im. Krzysztofa Dzierżawskiego za „promowanie wolności i zdrowego rozsądku.” Poza pracą dziennikarską, jest także wokalistą heavymetalowego zespołu Scream Maker, z którym wydał 3 płyty i zagrał ponad 300 koncertów, w tym 6 tras w Chinach.

Jan Walczuk

Koordynator Projektów

Doradca ds. organizacji pozarządowych z wieloletnim doświadczeniem w otoczeniu NGO zdobywanym w organizacjach takich jak: Instytut Suwerennej, Stowarzyszenie KoLiber, Fundacja w Dobrym Tonie (w których pełnił funkcje zarządcze oraz nadzorcze), Fundacja Kulskich na rzecz relacji polsko-amerykańskich, Instytut Rozwoju Spraw Społecznych. Członek Rady Działalności Pożytku Publicznego VII kadencji przy Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (Przewodniczącym Komitetu ds. Pożytku Publicznego) oraz członek Rady Dialogu z Młodym Pokoleniem II kadencji (oddelegowany ze strony RDPP). Z Fundacją Republikańską współpracuje od 2023 roku.

Mateusz Walewski

Dyrektor Departamentu Badań i Analiz oraz Główny Ekonomista Banku Gospodarstwa Krajowego

Główny ekonomista BGK od 2018 roku. Wcześniej pracował między innymi w PwC, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych CASE i Instytucie Badań Edukacyjnych. Uczestnik wielu projektów badawczych i doradczych dla sektora prywatnego i rządów krajów Europy Centralnej i Wschodniej. Członek Zespołu Doradców Strategicznych Premiera w latach 2008-2010. Autor publikacji na tematy makroekonomiczne, fiskalne oraz dotyczących zagadnień rynku pracy i polityki społecznej. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i University o Sussex.

Marek Wróbel

Prezes Fundacji Republikańskiej

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji oraz Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Przez lata zajmował się public relations i doradztwem strategicznym, w latach 2006-2007 był szefem gabinetu politycznego ministra gospodarki. Od 2016 prowadzi Fundację Republikańską, którą współzakładał siedem lat wcześniej.

 

 

 

Tomasz Wróblewski

Prezes Warsaw Enterprise Institute

Dziennikarz, publicysta. Twórca takich tytułów jak „Newsweek Polska” oraz „Forbes Polska”. Zaczynał swoją pracę zawodową w Stanach Zjednoczonych. Po studiach na University of Houston współpracował z Newsweekiem i Washington Post. Był korespondentem Radia Wolna Europa w Waszyngtonie, a po 1989 roku niezależnych polskich mediów. Tworzył między innymi waszyngtońskie biuro radia RMF.

Po powrocie do Polski kolejno pełnił funkcje dyrektora anteny RMF, zastępcy naczelnego „Wprost”, a następnie naczelnego „Newsweek Polska” i „Forbes”. Wiceprezesa wydawnictwa Polskapresse. Następnie redaktora naczelnego Dziennika Gazeta Prawna i Rzeczpospolitej.

Wykładał na Collegium Civitas. Był współprowadzącym audycję „Ekonomia raport” w Telewizji Republika oraz prowadził audycję ekonomiczną „Rządy pieniądza” w Polskim Radio 24. Obecnie prowadzi podcasty „Wolność w Remoncie”. Wśród licznych publikacji znalazła się książka „Bill Clinton – ani chwili do stracenia”, „Pisać Skutecznie” i artykuły na łamach „Polityki”, „Wprost”, „Newsweek US”, „Washington Post”, „Wall Street Journal”.

Jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego.